11/29/2010

Mu "dikta"

Ledjen máilmmi somás buori Indigee-konferánssas dán vahkuloahpa, ja dohko ledje čoahkkánan nuorat (ja rávisolbmot) geat áiddo leat dahje geat áigut ásahit fitnodaga. Mun maid ledjen, go mus leat stuorra plánat. Eanet dan birra muhtin eará háve. Doppe ledje iešguđetge lágan bargobájit, ja ovtta workshopas galggaimet rahkadit divtta min iežamet Indigee-ohcama vuođul, galggaimet sihkkut eret daid sániid maid eat fuollan ja boađus šattai min dikta. Ná šattai mu dikta:

Dette er min private blogg
Jeg har samisk Reinlykke
og trives godt
Samfunnet trenger å oppgradere økonomien
Jeg tror det er mange spørsmål
Jeg tror det er viktig å starte

I helga var jeg på Indigee-konferanse og i et av workshopene skulle vi stryke ut ord fra Indigee-søknaden vår og resultatet skulle da bli et dikt. Du kan lese diktet mitt rett ovenfor dette avsnittet.