11/29/2010

Mu "dikta"

Ledjen máilmmi somás buori Indigee-konferánssas dán vahkuloahpa, ja dohko ledje čoahkkánan nuorat (ja rávisolbmot) geat áiddo leat dahje geat áigut ásahit fitnodaga. Mun maid ledjen, go mus leat stuorra plánat. Eanet dan birra muhtin eará háve. Doppe ledje iešguđetge lágan bargobájit, ja ovtta workshopas galggaimet rahkadit divtta min iežamet Indigee-ohcama vuođul, galggaimet sihkkut eret daid sániid maid eat fuollan ja boađus šattai min dikta. Ná šattai mu dikta:

Dette er min private blogg
Jeg har samisk Reinlykke
og trives godt
Samfunnet trenger å oppgradere økonomien
Jeg tror det er mange spørsmål
Jeg tror det er viktig å starte

I helga var jeg på Indigee-konferanse og i et av workshopene skulle vi stryke ut ord fra Indigee-søknaden vår og resultatet skulle da bli et dikt. Du kan lese diktet mitt rett ovenfor dette avsnittet.

11/23/2010

"It Gets Better" — Love, Pixar

Luhčabálgá gállitDat ii dáhpáhuva nu dávjá, muhto go geavvá de lea hui dolkadahtti.  Odne lea Kárášjoga ja Porsaŋggu badjenissonolbmuid fierpmádagas čoahkkin ja ihttin lea vuolgga Vilhelminai. Ja árvit gii luhča-bálgá gállá hivssegii? Ja feber han vel lea, goalun ja bivastuvan.Det skjer ikke så ofte, men når det skjer så er det jævlig irriterende. Møte i dag og avreise i morgen og jeg snubler rundt i huset med feber.

11/22/2010

Hevganeamin

Mun lean leamaš hevganeamin dáid beivviid. Nu ollu barggut, ja eai dat oro nohkamin. Vielppis riehpu lea jo dolkan vuordimis beassat olggos ruohtadit, ammal odne gal ferten finadit olgun suinna. :p
Jeg har skikkelig travle dager, håper jeg har tid å dra ut og løpe med valpen i dag.

11/18/2010

Riegádanbeaivi = favorihttabeaivi

Measta jáhkán dá lea mu favorihttagovva mus. Susanne govvidii mu mu riegádanbeaivvi dán geasi. Erenoamáš beaivi, juohke láhkái. Muhto buriid skihpáriid, šiega bearraša, ja buori irggi dihte šattai dát beaivi hui buorre. Fiinna fiinna beaivi. Ja fargga leat juovllat, dat lea measta seamma somá go riegádanbeaivi.


Susanne tok dette bildet av meg på bursdagen min i år, det ble en utrolig fin dag, tross alt. Dette er kanskje det bildet av meg selv jeg liker best.

11/15/2010

Ja joatkašuvvá - skuovat/juolggit

Viehkanskuovat

Geassejuolggit

Luomemeahccejuolggit

Mearkunjuolggit

Gálašanjuolggit

Bargogápmagat

Gáhttašluohtanskuovat

Bargoskuovat

Jávregáddeskuovat

Bargoskuovat ja foppalsuohkut

Demoskuovat

Kohkkenfoppalsuohkut


Løpesko, sommerføtter, multebærturføtter, kalvemerkingsbein, svømmeføtter, arbeidssko, traskegatelangs-sko, arbeidssko, ved-vannet-sko, arbeidsssko og fotballsokker, demo-sko, kokkefotballsokker.

11/14/2010

Fáššenblogga joatkášuvvá

Ah! Sotnabeaivi. Lea nu buorre go lea sotnabeaivi, go dalle in dárbbaš nu sakka čiŋadit go manan keallárii bargat. Oainnát sotnabeivviid ii daga maidige jus lean veahá šluska go kundarat fitnet, sii áddejit ahte lea sotnabeaivi, ja ahte sotnabeivviid ii dárbbaš vuordit ahte buvda oba lea ge rabas. Muhto dat lea! Buvda lea álo rabas. :) Nu ahte odne lean coggan rukses crocsaid, dieđusge, adidas-buvssaid maid osten go leimmet Eaŋglánddas 10. luohkás ja supersisbáiddi. Ja mu ođđa dálveskuovat bohte ikte, ammal mun ferten deike bidjalit gova daid skuovain? Vai maid? Amma lea speanta? eh, hehe

Det er så deilig med søndager, for da gjør det ingenting om jeg er litt sjuskete kledt når kundene stikker innom, de skjønner at det er søndagsmodus som gjelder i dag. Så dagens antrekk er: røde crocs (seff), adidas-buksa jeg kjøpte i England i 10. klasse og superundertrøye.

11/11/2010

Motebloggan?

Jus mun galggan rievdadit dán blogga motabloggan, de ferten bloggegoahtit skuovaid birra. Vuosttaš skuovvaságat bohtet odne. Áiggun diŋgot bargoskuovaid, muhto in dieđe makkár skuovaid mun galggan diŋgot. Galggan go diŋgot masai-skuovaid, mat leat hui romi? Vai galggan go diŋgot geasseskuovaid, mat leat hui fiidnát? Vai galggan go diŋgot dohkkálaš fiinna bargoskuovaid? 

Dál mun geavahan hui romis rukses crocsaid, muhto lea veahá heahpat go dat leat juolggis ja kundarat fitnet... 


Gažaldat lea: Galggan go diŋgot dáid?
1. evttohus

Dahje dáid? 
2. evttohus


Dahje soaitá dáid? 
3. evttohus
Naba dáid? 
4. evttohus
Ja dá vel okta evttohus:
5. evttohusVeahket mu! :) 


Hvis dette skal bli en moteblogg så må jeg for det første begynne å blogge om sko. Derfor har jeg nå satt ut et par alternativer til hvilke arbeidssko jeg skal bestille. Hjelp meg å bestemme meg. :)

11/07/2010

Muhtin árgabeaivi - guokte giela

Go ledjen 4,5 jagi, de rahkaduvvoi filbma min bearraša birra. Mun in dieđe man gallii mun lean jo oaidnán dan, muhto in dolkka in goassige. Dál lean viimmat bidjan dan youtube'ii, nu ahte earát ge besset geahččat. :) 


Dette er en film som ble laget om vår familie da jeg var 4,5 år, den heter noe sånt som: "en vanlig hverdag - to språk". Jeg elsker å se på den!

11/06/2010

Gollegomppa gáhkkogurpi

Gehčet dá! Gehčet dá! Lea ihttán ođđa blogga sámegillii, lea girjjálašvuođa birra. http://gollegompa.wordpress.com/

11/04/2010

Birkebeinerrennet 2011 :(

Mun in šatta Birkebeinerčuoigamiidda 2011s. Nu lea. Ledjen illudan. Muhto, in go son mun baicce mana Saami Ski Race'ii. Ja sáhtán čuoigat Beaskáđđasa badjel maid.

Jeg får ikke deltatt på Birkebeinerrennet 2011, får heller satse på Saami Ski Race og Beskadesrennet.

11/03/2010

Buorre eallin

Eske riŋgii Lars Miguel munnje, mun beasan searvat Indigee-prošektii! Áibbas somá! Dál ferten beare garrasit bargat vai sáhtán váldit moadde luopmobeaivvi ja mannat Vilhelminai vuosttaš deaivvadeapmái.

Sivva manne mun hálidan álggahit iežan fitnodaga lea vai beasan eallit "Det gode liv".
Dán gova válden Sánag-konferánssas ovddit vahku: Psykalaš dearvvašvuohta sámi álbmoga guovdu.

Jeg er blitt tatt med på Indigee-prosjektet, nå må jeg bare jobbe knallhardt fremover så jeg kan ta meg et par fridager og reise på det første møtet i Vilhelmina.