3/18/2009

:( -> :)

Go skuovva ferte bahcit lasmmohallanguovddazii go lea darvanan sihkkelii, go callin ii mana nu njuovzilit go ledjet savvan ja go it juvssa dan busse man mielde fas aigut skuvlli. Ja go mokta ii leat rapmonveara buorre, de lea buorre ahte gavdnojit olbmot geat modjajit. Diet amas ganda gii munnje eske modjestii dat buoridii mu beaivvi! Mun maid modjagohten ja buot sattai ollu geahpasat ja suohttasat. Ja go olmmos lea jo movtta, ja oabba, geainna in leat guhkes aigai hallan, ringe, de sadda eallin vel buoret. Dal mun cohkohalan das, calan ja adden maid calan. Ja mojohalan. Lean movtta. :D

Ja go suorpmat njuikkodit bustavas bustavii ja rahkadit fiinna jiena, de juollu manjimus busse ruoktut beare mannat! Mun vaccan ruoktut, ja dat han heive bures go in saddan lasmmohallat nu ollu go ledjen aigun.

:-)

1 comment:

Anonymous said...

Gullen oappás ahte dus leat dakkár nággáris skuovat mat eai jeagat cuovvulit...:-) ribahin nu caibmat ahte measta saidnen vel go gullen du bartti. Ii galggasii gal caibmat, muhto orui gal aistton daid oarjaniid KOMISKKA, ja sihkkarit lei maid oalle IRIDERANEES. Jojo, nie lea eallin, skuovat alo eai cuovvul ja busset gal maid eai vuordde. Leatgo smiehttan mo du beaivi lei saddat jus dat amas gánda ii lean moddját dutnje muhto mulgut... Voi voi! Lihkkus moddjestii dajan mun beare:-)