1/09/2008

Boazolihkku fas


Dán gova lea mu barguskibir Hans Børge Hartvigsen govvidan. Eanet govaid gávnnat dáppe.

Boazolihkku vuosttaš oassi čájehuvvo dii 18:00 dán mánu 18. b olgokinus TIFFas. Lea dieđusge nuvttá ja gánnáha fitnat geahččamin. Jus it hálit goallut de sáhtat oaidnit dan siste, Fokusis sál 4s dii 20:30 seamma beaivvi.

Mun beare fertejin deike čállit dan, go mun han nu illudan ieš.

Ja, ikte fitne guossit, lei nu somá. Mun álo nu liikon go guossit fitnet, ja erenoamážit go astet čohkedit vel.

Ledjen vuolgán girjerádjosii viežžat Kompani Orheim muhto dat ii gávdnon. Girjerájusbargi vikkai vel ohcat, muhto goappašat girjjit ledje jávkan. Jaja, fertejin luoikkahit FRP-koden go doppe ii lean girji maid hálidin. Mun ainnat duođaid hálidan lohkat Kompani Orheim, go mu ustit gii maid lea lohkan Mannen som elsket Yngve logai ahte berren lohkat dan. Ja dalle mun dagan dan, mu ii leat nu váttis hálahit masa ge.

No comments: