6/25/2007

Odná Konrad:

Rivgu: ikke-lappisk kvinne; kvinne som ikke er lappisk klædd || rivgun gárvodit: klæ sig norsk (om lappiske kvinner) || rivgu-njaddit: å være norsk-påvirket ( i sprog, optreden), ikke, eller ikke lenger, kunne finne sig til rette i lappiske forhold (om lappiske kvinner)

Rivguluvvat: om kvinner: bli fornorsket (særlig med hensyn til manérer og husstell.

Rivgu-vuolpu: marikåpe

Rivgustaddat/rivgustallat: om kvinner: klæ sig norsk (helt eller delvis); også: ta efter norske kvinners skikk (f. eks. i matlagning) eller manérer (f. eks. stå el. gå med hendene i siden).


Ja, dieidda badjeolbmuide doppe Altejávrris (lea go Altejávri sámegillii, vuoi mii dat lea??): Mun doarjjun din!