5/10/2007

Norsk i dag også

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/252805
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.2418684

Nu e Olav Anton Andersen ute og kritiserer NSR. Han e en tøffing med nøye velvalgte ord, og legg merke til at Aili Keskitalo velger å ikke kommentere det her. Kan det være fordi argumentet hennes "dem e nu så radikal de ungdomman" ikke helt funker når det e en erfaren politiker som e misfornøyd..?

3 comments:

Villle said...

Movt duinna manná? Goarut go njuolga?

Ánne Márjá said...

Oh, don galggašit oaidnit. In leat vel ástan holbat, muhto go dan de lean vel dáhkan de bidjalan gova deike beasat oaidnit.

Villle said...

:)